apartmani Jahorina

Ski rental

KOMPLETNA OPREMA SKI & BOARD (1 dan) – 20 KM

KOMPLETNA OPREMA SKI & BOARD (preko 3 dana) – 15 KM po danu
KOMPLETNA OPREMA SKI & BOARD (7 dana) – 100 KM
SKIJE & BOARD (1 dan) – 12 KM
SKIJE & BOARD (preko 3 dana) – 10 KM po danu
CIPELE SKIJE & BOARD (1 dan) – 12  KM
CIPELE SKIJE & BOARD (preko 3 dana) – 10 KM po danu
SKI ŠTAPOVI (1 dan) – 5 KM
SKI ŠTAPOVI (preko 3 dana) – 3 KM po danu